Dorabiasz do świadczenia przedemerytalnego? Do końca maja musisz powiadomić ZUS o przychodach

Do 31 maja osoby dorabiające do zasiłku<zasiłek> lub świadczenia przedemerytalnego muszą przekazać do ZUS informacje o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.