Nie ma alternatywy. PKN Orlen na drodze do neutralności klimatycznej

Eksperci są zgodni co do tego, że działania podejmowane m.in. przez Orlen, w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, trzeba pochwalić i chociaż rząd oficjalnie jeszcze nie zadeklarował osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. to spółka, która wkrótce ma szansę stać się koncernem multienergetycznym, zadeklarowała działania zmierzające do osiągnięcia europejskich wymagań.