Starosta Swoboda: przez żołądek chcemy dotrzeć do serc z całego Śląska

Plany, jakie roztoczył nad Zamkiem Piastowskim Grzegorz Swoboda, mają już konkretne daty, godziny i nazwiska. Przyjadą gwiazdy estrady i telewizji: zespół Kombi (skład ze Sławomirem Łosowskim) i śląski kucharz Remigiusz Rączka. Wkrótce pojawić ma się na Zamku jeszcze Robert Makłowicz.