Zmiany w zawodowym awansie nauczycieli nie zachwycają

Wszystko wskazuje, że zaplanowane 10 czerwca spotkanie pierwszej grupy roboczej trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, którego uczestnicy mają dyskutować na temat zmian w systemie awansu zawodowego nauczycieli, nie będzie przebiegało ani owocnie, ani przyjemnie. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że system zostanie znacznie uproszczony i odbiurokratyzowany, tymczasem zaproponowane przez MEiN rozwiązania są zawiłe i pełne kwestii proceduralnych – na co zwracają uwagę przedstawiciele oświatowych związków zawodowych.