Żory w publikacjach epoki PRL. Rażące błędy i ich wyjaśnienie cz.1.

Miasto Żory  w epoce powojennej dotknęły bardzo podobne problemy jak wielu innych miast, które działania frontowe mocno pokiereszowały. Dwie dekady po zakończeniu wojny władza ludowa wchodziła w apogeum obchodów milenium państwa polskiego, te obchody oczywiście pozostawały w opozycji do 1000 –lecia Chrztu Polski. Lata sześćdziesiąte i kolejna dekada to czas powstawanie różnego rodzaju opisów stanu ówczesnej sieci miast i całych regionów. Nie były to w ówczesnej sytuacji polityczno-wojskowej, w cieniu żelaznej kurtyny i konfliktów na linii Układ Warszawski i NATO, nazbyt częste publikacje.