Egzamin ósmoklasisty z języka obcego. Takie były zadania

CKE opublikowała arkusz zadań z egzaminu z języka obcego, który pisali uczniowie klas VIII szkół podstawowych w ostatnim dniu egzaminu ósmoklasisty. Wśród zadań znalazły się m.in.  rozumienie tekstu napisanego i tekstu odtworzonego z nagrania. Uczniowie musieli też napisać tekst własny – e-mail na zadany temat.