„Kaganiec ministra Czarnka”. MEN szykuje zmiany, by zwiększyć kontrolę nad szkołami

Ministerstwo Edukacji i Nauki chce mieć większą kontrolę nad szkołami. W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt, który daje szersze uprawnienia kuratorom oświaty. To oni – nominowani przez władzę centralną – mają mieć nie tylko decydujący głos w konkursach na dyrektorów szkół, ale też mogliby ich szybko odwoływać.