System edukacji musi iść w stronę większej cyfryzacji. Regiony apelują

Europejski Komitet Regionów oraz przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych w nim zasiadający, apelują do państw członkowskich UE o przeznaczenie większej puli środków unijnych na projekty z zakresu cyfryzacji systemu edukacji oraz niwelowanie przepaści cyfrowej między obszarami wiejskimi i miejskimi.